Välj cykeln!

kvinna med cykelDet är fler och fler människor som satsar på att ta cykeln istället för bilen – till jobbet. I städerna växer en cykelkultur fram där högutbildad medelklass hellre tar sig fram på två hjul än med en bensinslukande stadsjeep.

I DN kan vi läsa om hur en dokumentärfilm som ställer cykeln mot bilen snart kommer ut. Den initiala idén väcktes när huvudmannen var i Los Angeles och till sin stora sorg såg hur 70 procent av stadens yta är helt dedikerad till bilen. En stad som en gång i tiden hade världens bästa kollektivtrafik men som nu skyddar bilens intressen framför allt annat. Men det har börjat hända något, en förändring har tagit form och fler och fler börjar ta cykeln till jobbet runt om i världen, måhända inte just i LA.

Malmö är en av Sveriges bästa cykelstäder, en stad som inte gör en stor grej av att ta sig fram med det tvåhjuliga fordonet, över gator och torg. Kanske är det så att cykel är det bästa sättet att ta sig fram på? Enklare i många fall, skönare i andra men framförallt bättre för miljö och den egna personliga hälsan. Inga trafikstockningar, inga trögflytande avgasrika köer i eftermiddagssol och framförallt inga dyra utlägg i form av bensinkostnad, försäkringar, amorteringar och reparationer.

I Norrtelje Tidning kan vi vidare läsa hur cyklister kämpar för att få en cykelbana vid en högt trafikerad och farlig väg, olycksdrabbad som den är. Det gäller dock att få med sig Trafikverket som har det ekonomiska ansvaret. Myndigheten har ofta flera projekt på gång och för cyklisterna att få sin hjärtefråga i prioritet är inte det lättaste. Gång- och cykelbanor är inte bara bra för vår miljö i form av mindre avgaser men även en livräddare när det kommer till barn som cyklar, ofta vingligt, på vägarna.

I Svenska Yle rapporteras det hur oklara situationer i trafiken ger upphov till farliga situationer, särskilt för cyklister. Reglerna för just hur man ska väja är inte tillräckligt tydliga. Till exempel när en cykelväg fortsätter över en körbana så är det cyklisten som ska väja, något många cyklister inte vet.

Nej i takt med att cyklismen växer och blir större krävs det krafttag för att förtydliga och inte minst informera om trafikreglerna. Både för bilister och cyklister behöver kunskapsområdet utökas, för var just nu finns det information att få om man inte vet? Det finns vidare en plan på att lägga till skyltar som visar att bilisterna faktiskt har väjningsplikt i korsningar där cykelbanor korsar bilarnas körbana.

En stadsrevolution?

Det bådar gott att cyklismen växer och frodas, för miljön och för vår fysiska (och kanske även psykiska) hälsa. I São Paulo fanns det knappt en cykelbana för två år sedan, nu byggs det 400 kilometer cykelbanor och 40 000 parkeringsplatser har plockats bort, istället finns cykelställ på fler ställen. Stadsrevolution? Kanske det. Så nästa gång du funderar på att ta bilen för att åka till jobbet försök då gärna, om du kan, att ta cykeln, det är underbart att ta sig fram för egen maskin –  frihet på så många fler sätt än med en bil.