Skillnaden mellan graffitti och klotter

Under 2011 antogs policyn om nolltolerans mot klotter. Men är klotter verkligen det samma som graffiti?

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om hur klotter och skadegörelse är ett ökande problem i storstäder och förorter, vilket du kan läsa här. Men något vi inte tog upp i den tidigare artikeln var skillnaden mellan vanligt klotter och konstformen graffitti, vilket faktiskt faller under två olika kategorier. Till exempel ska man vara på det klara med att det som graffitikonstnären Banksy ägnar sig åt från början ansågs vara just klotter men idag tjänar han stora pengar på sin kost. För han började nämligen sin karriär med att måla just på husväggar, i tunnelbanan och på andra offentliga platser där detta är förbjudet vilket gjorde att konsten hamnade just under begreppet klotter. Dock är klotter idag mer ett samlingsord för fult sprejade streckgubbar och tags samtidigt som graffitti snarare syftar till målningar som mer liknar tavlor än något annat – och det är just därför som det pågår en så het debatt om ämnet då man fortfarande frågar om det ska vara okej för graffitikonstnärer att måla väggar lite varstans utan en konkret inbjudan och om det därav fortfarande ska ses som en brottslig handling?

Censurerad konstform

Allt sedan nolltoleransen mot klotter infördes i Stockholm har graffitin som konstform blivit censurerad genom att man helt enkelt städat bort konsten från gatorna. Men nu kommer vi snart återigen att få se denna konstform, för enligt SvD så har man nämligen genom majoritet i e omröstningen i Stockholms stad kommit fram till att slopa just nolltoleransen. Men förhoppningsvis kommer man fortfarande att aktivt arbeta för att alla former av fult klotter kommer att saneras bort!