Om

Det här är en blogg med ett tydligt syfte. Ökad miljömedvetenhet och en ökning av aktiva miljövänliga val – hos alla från företag och privatpersoner till politiker och beslutsfattare. Jag som ligger bakom sidan heter Jonna och är miljöaktivist. Ett föredöme för den här bloggen är den kända Supermiljöbloggen. Jag varken förväntar mig eller ens hoppas uppnå samma genomslagskraft, antal läsare eller innehållsrika texter – men jag tänker mig ändå att många bäckar små kan göra nytta. Ju fler som hakar på och skriver om och för miljön, ju större sannolikhet att förändring och förbättring sker!