Gammal vedspis – sämre uppvärmning?

Hur värmer du upp ditt hus? Funderar du på att installera en vedspis kan det vara läge att göra slag i saken snart, för reglerna är på väg att ändras.

En av frågorna som man måste lösa om man vill leva miljövänligt är den om hur man ska värma upp sin bostad, om man har möjlighet att påverka detta (d.v.s . bor i ett småhus som man äger). Är pellets mest miljövänligt, eller bör man välja en annan uppvärmingsmetod?Järnspis från Bruzaholm

Att elda med ved, i vedspis, kakelugn eller någon annan form av eldstad, är ett effektivt och miljövänligt sätt att värma upp sin bostad. Dessutom gör en vedspis det möjligt att klara sig om strömmen skulle försvinna, och vara borta i flera dagar. Det finns dock en stor nackdel med vedeldning, och det är att utsläppen är skadliga för människor. Enligt Naturvårdsverket där 1000 personer om året i förtid på grund av utsläpp från vedeldning.

Därför införs nya regler för installation av vedspisar från 1 juli. Därefter blir det bara möjligt att installera typgodkända vedspisar i kök. Att installera en gammal spis bli därmed ett vågspel, eftersom utsläppen måste mätas. Om de är för höga, det vet man inte förrän spisen används, och är de för höga måste man riva ut den och installera en ny. Smålandsposten skriver om reglerna här.

I juli 2018 inför Boverket skärpta miljökrav på utsläpp och verkningsgrad för fastbränslepannor och rumsvärmare som kaminer.

Då försvinner också det tidigare undantaget för gamla vedspisar för köket. Kakelugnar och öppna spisar fortsätter att vara undantagna.

Det innebär att det i praktiken kommer att bli omöjligt att köpa en gammal, icke typgodkänd vedspis och installera i sitt kök.

– Det är inte direkt förbjudet, men man måste kunna bevisa att vedspisen uppfyller de nya kraven på verkningsgrad och utsläpp, säger Johan Schön på Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.

För den som redan har en vedspis innebär de nya reglerna dock ingen förändring, säger Lena Hagert Pilenås på Boverket till Sveriges radio.