Företagens samhällsansvar

Idag jobbar allt fler utifrån en modell som heter CSR, modellen innefattar miljöfrågor, ekonomi och andra samhällsfrågor och tillämpas på borde små och stora företag. Det finns idag organisationer och företag som jobbar med dessa frågor och ständigt försöker få fler att följa CSR:s riktlinjer.

Ekonomiska ansvaret

Det ekonomiska ansvaret som varje företag, små som stora, bör jobba efter går ut på att jobba utifrån en etisk affärsmodell. I denna modell blir inga mutor mottagna under några som helst omständigheter och alla krav som finns på underleverantörer, partners och sponsorer följs upp. Ett ekonomiskt ansvarstagande för företag handlar alltså inte bara om Bokslut och Deklarationer som skall vara inne i tid. Däremot är det god ton för att ha ordning och reda på företaget för att kunna sköta det rätt.

miljö på agendan

Miljön och företagarna

Miljön är en viktig del i att visa ett socialt ansvar som företagare, det är en långsiktig plan som läggs upp för företaget och detta gör i sin tur att kunderna köper tjänster från ett miljövänligt företag och sedan delar det vidare. På ett miljövänligt företag ser man att alla resurser används på rätt sätt, allt från livsmedel till transporter skall vara miljömärkta.

Den sociala biten

Här är det en övergripande del av CSR:en i stort innefattar det just ekonomi- och miljöfrågor, men också medarbetarna i form av jämställdhet och mångfald. Det sociala innebär också att man tittar på möjligheter att hjälpa nödställda i samhället och donerar en del av sin vinst. Det kan handla om Sveriges nödställda men även människor i U-länder som har behov av mat och vatten, även katastrofhjälp ingår i det sociala ansvaret.