En värld utan klotter?

Klotter i Brunflo, JämtlandKlotter och skadegörelse har blivit ett växande problem i Sverige. Speciellt i landets lite större städer och förorter. Denna utveckling har lett att kommuner och företag också måste betala för saneringen, en process som inte alltid är miljövänlig. Finns det då någon miljövänlig lösning på problemet?

Det mest självklara svaret på frågan är givetvis att undvika att vandalisering i form av klotter inträffar- Något som man förebyggas med långsiktiga åtgärder, som att kartlägga vilka som gör det och hur man kan få dem att inte göra det.  Skadegörelse är trots allt en brottsligt i Sverige, något som man kan läsa mer om här.

I USA finns det entreprenörer som vill syssla helt med akut sanering av klotter, genom att finnas tillgängliga i ett slags mobilt företag. Även i Sverige är det viktigt för många företag och kommuner som drabbas av klotter, att kunna få bort det akut. SL har en nolltolerans-policy där man direkt tar bort de fordon som har blivit vandaliserade. Många företag har en likande inställning kring hur deras varumärke drabbas och upplevs om människor ser deras företag i ett sammanhang då man har klotter på fasader eller det som man säljer. Vilka kan då göra jobbet? Företaget Ocab sysslar med klottersanering, för att nämna några områden, och har en dygnet runt jour över hela Sverige dit människor som drabbats av klotter eller vattenskador kan ringa. Främst sysslar man inte med klottersanering, eftersom att man också har kunskaper kring att sanera vid:

  • Bränder
  • Elektronikläckage
  • Situationer då det finns höga halter av radon