Börja ta hand om sig själv

Miljö kan delas in många olika kategorier, eftersom miljö skiljer sig åt var man än kommer. Själva begreppet miljö går ut på hur det ser ut där man är för stunden och om det är dåligt kan man försöka göra något åt det. Dagligdags talas det om världsmiljön som förbrukas i allt snabbare takt och hur människan förstör sin planet med land och hav å det grymmaste, men det talas också mycket om andra typer av miljöer såsom att det är ohälsosamt att bo i ett hus som har mögelpåväxt till att man bör få bättre ventilation på jobbet för att arbetsmiljön ska bli bättre. Oavsett vilket man än talar om är miljö viktigt, men det är främst viktigt för den enskilde människan.

Tips på miljöförändringar

Som människa är man ganska känslig för miljön, eftersom minsta lilla kan påverka en negativt. För att undvika att bli så pass påverkad gäller det att ordna upp vissa saker för sig för att få till en så bra miljö som möjligt omkring sig. Detta innefattar att man måste ta hand om sig så bra som möjligt, exempelvis genom att leva hälsosamt och försöka hålla rent och tyst omkring sig. Som exempel på att leva hälsosamt är att bara äta ekologisk mat såsom närproducerat (för att minska koldioxidutsläppen), bara gå eller cykla vart man än ska och att varje dag meditera för att hitta sitt eget lugn. Men så kan man också gå och få massage hos en bra massör (som Sthlmphysique) eller förändra sina vanor ännu mer, allt för att man ska må så bra som möjligt!