Ät mindre kött för miljöns skull

Det finns många saker varje enskild person kan göra för att minska sin egen inverkan på miljön och miljöförstöringen – som till exempel att äta mindre kött för miljöns skull!

”ORSAK 1: MILJÖ. Livsmedelsproduktionen står för nästan en fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser. Den största delen (80 – 85 procent) kommer från odling och uppfödning. När vi brukar jorden frigörs lustgas, och när korna rapar och fiser frigörs metangas. Båda gaserna är kraftiga växthusgaser.” läs fler anledningar till att minska sin köttkonsumtion här.

Kniv och rått kött på en skärbräda Att jakt är bra för miljön råder det delade meningar om, men en sak är i alla fall säker när det kommer till att konsumera kött från djur man själv jagat: man minskar på utsläppen som sker vid transporten av kött från köttindustrin. Men självklart är det inte den enda anledningen till att det är bra att minska sin köttkonsumtion. Till andra anledningar hör till exempel effekten på din hälsa. Något som länge varit ett hett diskussionsämne bland köttfantaster och andra är bland annat köttets negativa effekt på våra hjärtan och kärl då en hög köttkonsumtion ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar – plus att forskning även visat att processat kött kan vara cancerframkallande. Därför kan man också säga att kött som en jägare själv skjutit är bättre för hälsan samtidigt som man även då slår ett slag för miljön genom att inte gynna livsmedels- och köttindustrin genom att köpa köttet från dem. Likaså är minskad köttkonsumtion även bra för plånboken. Äter du mindre kött i vardagen kan du istället unna dig bättre kvalitetskött som är producerat på ett mer hållbart sätt genom att vara till exempel direkt från jägaren eller närproducerat och ekologiskt.

Nej, det är inte svårt

Vanligaste argumentet mot att minska köttkonsumtionen är att det skulle vara svårt, men så är det inte. Byt biffen mot kyckling, eller nötköttet mot fisk och så är du redan på god väg – du behöver liksom inte bli vegetarian över en natt eller ens avsäga dig köttet helt och hållet. Bara minska din konsumtion.