Är jakt miljövänligt?

När det kommer till miljövänligt leverne finns det många olika vägar att ta. Till exempel kan man fokusera på att bara inhandla matvaror som är närproducerade och ekologiska, åka kollektivt istället för ensam eller vara återhållsam med sitt vattenbruk och vara återhållsam i sin användning av diverse rengörings- och tvättmedel. Men en fråga man kan ställa sig är om det är miljövänligt med jakt av vilt och fågel?

Vad som är gemensamt för många som lever ett miljövänligt liv är att man även tänker på djuren och djurens liv, rättigheter och välmående. Det är just därför som debatten kring jakt har blivit så stor i så väl politiska forum som i kafeterian på skolor och arbetsplatser. Den ständiga frågan är huruvida jakt av vilt skulle vara bra för miljön eller ej och det finns flera argument i frågan.

Ja-sidan

Förespråkarna av jakt poängterar argument så som att en minskning av viltbeståndet gynnar miljön i den bemärkelsen att man får bort djur som förökat sig så pass mycket att dess leverne påverkar miljön i en negativbemärkelse så som att många växtarter minskar eller försvinner helt. Likväl kan argumenteras att om det inte är balans i djurriket är risken stor att många arter försvinner just för att en annan art är överrepresenterad. Man bör även medberäkna att en jägare inte enbart jagar utan vårdar även viltet genom predatorjakt, utfodring av djuren samt ombesörjer viltåkrar och våtmarker till förmån för natur och djurliv. Dessutom är viltjakt ett praktexempel på närproducerat och därigenom ett ekologiskt alternativ till de djur som föds upp enbart för slakt. Man ska heller inte glömma att alla jägare måste inneha licens, jaktkort och bra utrustning för att överhuvudtaget vara tillåtna att jaga och för olika typer av jakt krävs olika utrustning. När man till exempel jagar klövdjur är det viktigt att inte synas, vilket gör det nödvändigt med kamouflerade kläder för att inte skrämma viltet. Så det bästa sättet att införskaffa alla former av utrustning som behövs för jakt är hos ordentliga jaktbutiker så som www.activeoutfit.se på nätet där man både hittar kvalitativa produkter och kunnig personal som brinner för jakt och friluftsliv.

Vad säger Nej-sidan?

De flesta jaktmotståndare brukar oftast fokusera på debatten om jakten på varg till förmån för de tama djur som drabbas av vargens framfart i landet och huruvida detta är moraliskt rätt eller fel. Men när det kommer till miljöfrågan är argumenten dock mer tvetydiga. Samtidigt som många förstår de positiva effekterna av att hålla djurriket och naturen i balans är det många som anser att man helt sonika ska låta utvecklingen ha sin gilla gång. Dock vilar de främsta argumenten kring jaktmotstånd inte i miljöfrågan alls utan snarare på sättet jakten utförs och hur viltet plågas eller ej. Sålunda skulle tolkas att man inte kan eller vill argumentera emot att jakt skulle han en negativ inverkan på miljön vilket gör det möjligt att dra en slutsats att även Nej-sidan kan se de miljövänliga fördelarna. Men än är saken inte slutdiskuterad på långa vägar och debatten kring jakt kommer nog att pågå en lång tid framöver.