Ansvaret för miljön

I ett tidigare inlägg skrev vi om att fler och fler människor satsar på att ta cykeln i stället för bilen till jobbet och hur städer i många delar av världen anpassas efter denna förändring av livsstil. I dagens inlägg skriver vi i stället om CSR.

I SvD Näringsliv kan vi läsa om hur miljö och etik ofta är nedprioriterat i många svenska börsbolag, vissa bolag saknar till och med en person som just har ett särskilt ansvar för miljön och hållbarheten. CSR (Corporate Social Responibility) handlar om god affärsetik, socialt ansvarstagande och miljöansvar. Många menar att den person som ansvarar på just CSR-frågor sitter i koncernledningen, eftersom detta berör så många frågor som tas upp av de i ledningen.

”Corporate social responsibility (CSR) kan på svenska översättas till ”Företagens ansvarstagande i samhället”. Det handlar just om företags sociala ansvar och att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. CSR omfattar alltså det miljömässiga, etiska och sociala ansvaret.” – SvD

Att ta ansvar för miljön är självklart men tas inte på allvar

86700-ogletjarnsberget-hoga-kustenJa det är viktigt att ta hand om miljön och vi hoppas verkligen att frågor som dessa börjar tas på allvar även i de större börsnoterade bolagen, eftersom de har sådan makt att påverka andra samt lämnar stora koldioxidmängder i naturen utan att ta ansvar för det. Några av de bolag som inte har miljö- och CSR-ansvariga i sin koncernledning är bland annat Scania, Atlas Copco, Ericsson, Telia Sonera, Sandvik, Nordea, SEB, Investor, SCA och flera andra stora industri- och teknikjättar. Vi får se om det blir en förändring snart när fler inser att de faktiskt måste jobba på detta.

Det tycks inte vara rimligt att överlåta till exempel miljöansvar på konsumenterna helt och hållet, det är företagarna tillsammans med politikerna som naturligtvis på ett konkret sätt måste visa väg och göra det tydligt för alla andra att hänga på – och på det sättet skulle nog en positiv och stark trend synas och bli stark.